Dit doen we

Procesbegeleiding
U heeft een goed beleids- of projectplan. Maar u zoekt naar een aanpak voor een goede implementatie en uitvoering van dit plan. Vaak kunt u dit het beste overlaten aan een onafhankelijke, externe manager of projectleider, die de verschillende belanghebbenden resultaatgericht laat werken. Bureau Queste heeft volop ervaring met het managen van complexe projecten en het vlottrekken van projecten die niet soepel lopen. Wij maken ons de materie snel eigen en zien direct welke aanpak is vereist. Onze projectleiders, procesmanagers en mediators staan voor u klaar.
 
Beleidsontwikkeling
De beleidsadviseurs van Bureau Queste helpen u graag bij het ontwikkelen en uitvoeren van beleid, bijvoorbeeld rond de Woningwet, de Wmo, participatie, jeugd en integratie. U kunt bij ons terecht voor een gedegen rapport, precieze beleidsnota of stevige evaluatie, maar ook voor de implementatie van plannen of beleid. Onze betrokken adviseurs zijn inhoudelijk sterk. Kenmerkend voor onze aanpak is het creëren van draagvlak bij de verschillende betrokken partijen, zoals burgers, overheid en maatschappelijke organisaties. We maken altijd de vertaalslag naar de uitvoering en sturen nadrukkelijk op prioriteiten. Want met alleen beleid op papier bereikt u uw doelen niet. Het is juist onze uitdaging om deze doelen wél te bereiken.
 
Interim-management
Heeft u tijdelijk gebrek aan menskracht? Is het erg druk binnen uw organisatie of is er een groot project dat extra aandacht vraagt? Onze interim-managers en -medewerkers gaan graag voor u aan de slag. Wij werken deskundig, doelgericht en flexibel, en dankzij onze ruime ervaring zijn we snel ingewerkt. Zo zorgen we voor een effectieve aanpak van het werk, lossen eventuele problemen soepel op en ondersteunen u waar nodig. 
 

 

Wonen en Wijken

Wanneer heeft u een effectieve woonvisie?
Welke ontwikkelingen hebben invloed op uw beleid en hoe vertaalt u deze naar uw organisatie? Welke prestatieafspraken moet u daartoe maken?
Hoe draagt u bij aan een prettig woon- en leefklimaat in wijken en dorpen?

Lees meer

Veiligheid

Hoe organiseer je samen met inwoners een sluitende keten van zorg en veiligheid?

Lees meer