Dit zijn wij

Patricia Theuws

Gericht op samenwerking en resultaten met oog voor rollen en relaties
Beleidsadviseur wonen en stedelijke ontwikkeling, procesbegeleider, projectleider

Patricia Theuws is vanaf 2017 partner bij Bureau Queste. Zij werkte bij gemeente, woningcorporatie en een adviesbureau. Zij kan daardoor vraagstukken vanuit verschillende invalshoeken of belangen benaderen. Haar werk begint vaak waar sectoren of partijen gaan samenwerken of willen gaan samenwerken. Denk hierbij aan de wisselwerking tussen wonen, zorg, welzijn, maar ook aan de samenwerking tussen gemeenten, woningcorporaties en huurdersorganisaties. Zij kan bestuurders ondersteunen om te komen tot een gedragen visie en managers bij staan in het vertalen van een visie naar een adequate aanpak.

Wilt u contact met Patricia? Bel haar op 06-19653418 of mail naar p.theuws@bureauqueste.nl

Nera Jerkovic

Nera Jerkovic

inhoudelijk sterke projectleider.
Projectontwikkelaar, projectleider en interim-manager

Nera kan bogen op jarenlange ervaring als adviseur en projectmanager op het gebied van integratie, arbeidsmarktbeleid, vrijwilligersbeleid, zorg en sociaal beleid. Zo ontwikkelde zij onder andere participatietrajecten en arbeidsmarktgerichte projecten voor (werkloze) allochtone vrouwen en voerde zij verschillende opdrachten uit voor gemeenten.

Wilt u contact met Nera? Bel haar op 06-51623027 of mail n.jerkovic@bureauqueste.nl

Nera Jerkovic

Charles Luyten

doelgericht, procesmatig en betrokken veranderen binnen het sociale domein
Procesbegeleider en projectleider

Charles is al 20 jaar werkzaam als procesbegeleider en adviseur en zijn kwaliteit is het vertalen van beleid naar uitvoering. Hij verzorgde vele implementatieprojecten rond klantmanagement en activering van kwetsbare groepen in Nederland en buitenland en is nu actief met de innovatie van het sociaal domein. Inrichten van vroegsignalering, toegang en arrangementen en met name het ontwikkelen van burgerinitiatieven op het gebied van informele inzet en informele zorg is hem bekend. Door zijn uitgebreide ervaring binnen verschillende sectoren is hij echt in staat een integrale aanpak te ontwikkelen.

Wilt u contact met Charles? Bel hem op 06-21565882 of mail c.luyten@bureauqueste.nl

Nera Jerkovic

Marieke Blanken

betrokken en procesgericht veranderingen doorvoeren op het terrein van zorg en welzijn
Beleidsadviseur en procesbegeleider

Beleidsadviseur en procesbegeleider op het brede terrein van maatschappelijke ondersteuning. Dat is Marieke. Ministeries, provincies en gemeenten doen vaak een beroep op haar voor het ontwikkelen van nieuw beleid en de implementatie daarvan. Vanuit haar interesse voor kwetsbare doelgroepen, heeft zij zich gespecialiseerd in organiseren van zorg en ondersteuning aan de meest kwetsbare en complexe doelgroepen. Marieke is procesgericht zonder het resultaat uit het oog te verliezen.

Wilt u contact met Marieke? Bel haar op 06-52698281 of mail naar m.blanken@bureauqueste.nl

Nera Jerkovic

Samenwerking

Hoe komt u tot effectievere samenwerking met andere organisaties?

Lees meer

Participatie

Wat inspireert burgers om meer voor elkaar te doen? Hoe zorgen we dat moeten (tegenprestatie) willen en mogen wordt?

Lees meer