Bureau Queste biedt een praktische aanpak voor sociaal-maatschappelijke vraagstukken. We zijn nauw betrokken, beschikken over vakmanschap en werken graag met u samen aan een optimale oplossing. Onze klanten vinden ons integer, doelgericht en effectief.

Lees meer

U kunt bij ons terecht voor:

  • Procesmanagement
  • Beleidsontwikkeling
  • Interim-management

Lees meer

Wij zijn expert op:

  • Zorg en welzijn
  • Integratie en interculturalisatie
  • Wijk,- gebieds- en dorpsontwikkeling
  • Jeugd en onderwijs
  • Participatie

Lees meer

Participatie

Wat inspireert burgers om meer voor elkaar te doen? Hoe zorgen we dat moeten (tegenprestatie) willen en mogen wordt?

Lees meer

Zorg, ondersteuning en participatie

Wat betekent het om kwetsbare burgers optimaal te laten participeren?

Lees meer

Integratie

Hoe organiseer je een snelle en succesvolle integratie van erkende vluchtelingen?

Lees meer

Wonen en Wijken

Wanneer heeft u een effectieve woonvisie?
Hoe vertaalt u beleid naar uw organisatie?
Hoe komt u tot prestatieafspraken?

Lees meer

Samenwerking

Hoe komt u tot effectievere samenwerking met andere organisaties?

Lees meer