Samenwerking


Samenwerken met andere sectoren, organisaties of afdelingen is vaak nodig, maar niet eenvoudig. In een voor organisaties steeds veranderende omgeving is het voor inwoners belangrijk dat samenwerking vooral ook maatschappelijk rendeert. Hoe doe je dat?
Bureau Queste heeft een brede ervaring als facilitator bij samenwerkingsverbanden maar ook als een binder van belangen.
 

Samenwerking

Hoe komt u tot effectievere samenwerking met andere organisaties?

Lees meer

Participatie

Wat inspireert burgers om meer voor elkaar te doen? Hoe zorgen we dat moeten (tegenprestatie) willen en mogen wordt?

Lees meer