Samenwerking


Samenwerken met andere sectoren, organisaties of afdelingen is vaak nodig, maar niet eenvoudig. In een voor organisaties steeds veranderende omgeving is het voor inwoners belangrijk dat samenwerking vooral ook maatschappelijk rendeert. Hoe doe je dat?
Bureau Queste heeft een brede ervaring als facilitator bij samenwerkingsverbanden maar ook als een binder van belangen.
 

Wonen en Wijken

Wanneer heeft u een effectieve woonvisie?
Welke ontwikkelingen hebben invloed op uw beleid en hoe vertaalt u deze naar uw organisatie? Welke prestatieafspraken moet u daartoe maken?
Hoe draagt u bij aan een prettig woon- en leefklimaat in wijken en dorpen?

Lees meer

Veiligheid

Hoe organiseer je samen met inwoners een sluitende keten van zorg en veiligheid?

Lees meer