Integratie

Thema's en projecten > Integratie


Het blijft een belangrijk onderwerp in Nederland: integratie. Succesvolle integratie vraagt om optimale inzet van burgers, overheid en maatschappelijke organisaties. Want als we extra investeren in participatie kunnen we uitsluiting en polarisatie voorkomen.

De groep vluchtelingen vormt op dit moment een belangrijke doelgroep.

Adviseurs van Bureau Queste zijn OTAV-experts (Ondersteuningsteam Asielzoekers en Vluchtelingen van het ministerie van Binnenlandse Zaken).
 

Ga Terug

Samenwerking

Hoe komt u tot effectievere samenwerking met andere organisaties?

Lees meer

Participatie

Wat inspireert burgers om meer voor elkaar te doen? Hoe zorgen we dat moeten (tegenprestatie) willen en mogen wordt?

Lees meer