Participatie

Thema's en projecten > Participatie

We leven in participatiemaatschappij. Uitgangspunt is dat burgers actief in de samenleving meedoen en meer voor elkaar zorgen. De maatschappelijke invalshoek van nu vraagt om een tegenprestatie van mensen die een uitkering ontvangen. Dit vraagt om reflectie op onze houding en op rollen en taakverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties, professionals en overheden. Dit heeft consequenties voor iedereen.
Bureau Queste heeft verschillende ervaringen op gedaan met activering van burgers vanuit de samenwerking tussen de overheid en maatschappelijk middenveld.
 

Ga Terug

Zorg, ondersteuning en participatie

Wat betekent het om kwetsbare burgers optimaal te laten participeren? Hoe realiseer je een sluitende aanpak voor verwarde personen? Hoe integreer je zorg en participatie voor mensen met ggz achtergrond?

Lees meer

Wonen en Wijken

Wanneer heeft u een effectieve woonvisie?
Welke ontwikkelingen hebben invloed op uw beleid en hoe vertaalt u deze naar uw organisatie? Welke prestatieafspraken moet u daartoe maken?
Hoe draagt u bij aan een prettig woon- en leefklimaat in wijken en dorpen?

Lees meer