Participatie

Thema's en projecten > Participatie

We leven in participatiemaatschappij. Uitgangspunt is dat burgers actief in de samenleving meedoen en meer voor elkaar zorgen. De maatschappelijke invalshoek van nu vraagt om een tegenprestatie van mensen die een uitkering ontvangen. Dit vraagt om reflectie op onze houding en op rollen en taakverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties, professionals en overheden. Dit heeft consequenties voor iedereen.
Bureau Queste heeft verschillende ervaringen op gedaan met activering van burgers vanuit de samenwerking tussen de overheid en maatschappelijk middenveld.
 

Ga Terug

Samenwerking

Hoe komt u tot effectievere samenwerking met andere organisaties?

Lees meer

Participatie

Wat inspireert burgers om meer voor elkaar te doen? Hoe zorgen we dat moeten (tegenprestatie) willen en mogen wordt?

Lees meer