Participatie

Thema's en projecten > Participatie

We leven in participatiemaatschappij. Uitgangspunt is dat burgers actief in de samenleving meedoen en meer voor elkaar zorgen. De maatschappelijke invalshoek van nu vraagt om een tegenprestatie van mensen die een uitkering ontvangen. Dit vraagt om reflectie op onze houding en op rollen en taakverdeling tussen burgers, maatschappelijke organisaties, professionals en overheden. Dit heeft consequenties voor iedereen.
Bureau Queste heeft verschillende ervaringen op gedaan met activering van burgers vanuit de samenwerking tussen de overheid en maatschappelijk middenveld.
 

Ga Terug

Integratie

Hoe organiseer je een snelle en succesvolle integratie van erkende vluchtelingen?
Hoe kunnen we de kracht van de vluchtelingen zelf, professionals en de samenleving hierbij inzetten?

Lees meer

Samenwerking

Hoe komt u tot effectievere samenwerking met andere organisaties?

Lees meer