Veiligheid

Thema's en projecten > Veiligheid


Huiselijk geweld en kindermishandeling kent nog steeds veel slachtoffers. Onze adviseurs werken mee aan nieuwe projecten, methodieken en samenwerkingsverbanden om huiselijk geweld te voorkomen of te verminderen. We hebben ervaring met preventie van het geweld door educatie, voorlichting en het bespreekbaarmaken van het onderwerp zijn.

Ook hebben we ervaring in het organiseren van de keten zorg, ondersteuning en justitie. Een sluitende multicidisciplinaire aanpak is nodig om zo de meest ernstige vormen van geweld aan te pakken en recidive te voorkomen. 

Ga Terug

Zorg, ondersteuning en participatie

Wat betekent het om kwetsbare burgers optimaal te laten participeren? Hoe realiseer je een sluitende aanpak voor verwarde personen? Hoe integreer je zorg en participatie voor mensen met ggz achtergrond?

Lees meer

Wonen en Wijken

Wanneer heeft u een effectieve woonvisie?
Welke ontwikkelingen hebben invloed op uw beleid en hoe vertaalt u deze naar uw organisatie? Welke prestatieafspraken moet u daartoe maken?
Hoe draagt u bij aan een prettig woon- en leefklimaat in wijken en dorpen?

Lees meer