Veiligheid

Thema's en projecten > Veiligheid


Huiselijk geweld en kindermishandeling kent nog steeds veel slachtoffers. Onze adviseurs werken mee aan nieuwe projecten, methodieken en samenwerkingsverbanden om huiselijk geweld te voorkomen of te verminderen. We hebben ervaring met preventie van het geweld door educatie, voorlichting en het bespreekbaarmaken van het onderwerp zijn.

Ook hebben we ervaring in het organiseren van de keten zorg, ondersteuning en justitie. Een sluitende multicidisciplinaire aanpak is nodig om zo de meest ernstige vormen van geweld aan te pakken en recidive te voorkomen. 

Ga Terug

Veiligheid

Hoe organiseer je samen met inwoners een sluitende keten van zorg en veiligheid?

Lees meer

Integratie

Hoe organiseer je een snelle en succesvolle integratie van erkende vluchtelingen?
Hoe kunnen we de kracht van de vluchtelingen zelf, professionals en de samenleving hierbij inzetten?

Lees meer