Veiligheid

Thema's en projecten > Veiligheid


Huiselijk geweld en kindermishandeling kent nog steeds veel slachtoffers. Onze adviseurs werken mee aan nieuwe projecten, methodieken en samenwerkingsverbanden om huiselijk geweld te voorkomen of te verminderen. We hebben ervaring met preventie van het geweld door educatie, voorlichting en het bespreekbaarmaken van het onderwerp zijn.

Ook hebben we ervaring in het organiseren van de keten zorg, ondersteuning en justitie. Een sluitende multicidisciplinaire aanpak is nodig om zo de meest ernstige vormen van geweld aan te pakken en recidive te voorkomen. 

Ga Terug

Participatie

Wat inspireert burgers om meer voor elkaar te doen? Hoe zorgen we dat moeten (tegenprestatie) willen en mogen wordt?

Lees meer

Samenwerking

Hoe komt u tot effectievere samenwerking met andere organisaties?

Lees meer