Aanpak personen met verward gedrag

project:

Aanpak personen met verward gedrag

opdrachtgever:
gemeente Tilburg
dit was de opdracht:
Het ontwikkelen van een aanpak voor personen met verward gedrag. De gemeente Tilburg richt zich daarbij met name op personen die vanwege hun verwardheid een gevaar voor zichzelf of voor hun omgeving vormen.
rol van Queste:
Projectleider bij de ontwikkeling van de aanpak en projectadviseur bij de implementatie van diverse onderdelen van de aanpak.
resultaten:
Een projectplan met daarin 10 deelprojecten, draagvlak onder betrokkenen en een analyse van knelpunten, aangeboden aan de ministeries en het aanjaagteam
adviseur van Queste:
Marieke Blanken (06) 52698281
wat maakt het project bijzonder?:

De diversiteit aan betrokkenen: van ervaringsdeskundigen, zorgaanbieders, woningcorporatie tot politie en justitie

wat was de grootste uitdaging:

Te komen tot concrete projecten en deze ook daadwerkelijk uit te voeren, zodat er resultaten worden bereikt waar personen met verward gedrag ook daadwerkelijk baat bij hebben.

waar ben je het meest trots op:

Het draagvlak onder betrokken partijen om gezamenlijk tot een verbetering van de sluitende keten te komen.

Ga Terug

Wonen en Wijken

Wanneer heeft u een effectieve woonvisie?
Welke ontwikkelingen hebben invloed op uw beleid en hoe vertaalt u deze naar uw organisatie? Welke prestatieafspraken moet u daartoe maken?
Hoe draagt u bij aan een prettig woon- en leefklimaat in wijken en dorpen?

Lees meer

Veiligheid

Hoe organiseer je samen met inwoners een sluitende keten van zorg en veiligheid?

Lees meer