Bespreekbaar maken van taboeonderwerpen

project:

Bespreekbaar maken van taboeonderwerpen

opdrachtgever:
Stichting Kezban
dit was de opdracht:
Het organiseren van dialoogbijeenkomsten over o.a. huiselijk geweld, gedwongen huwelijken door vrijwillige dialoogleiders in Stadsdeel West Amsterdam.
rol van Queste:
Projectleider
resultaten:
Vijf dialoogleiders hebben 300 mensen bereikt met deze bijeenkomsten. Er is een bijeenkomst georganiseerd voor vrijwilligers, ervaringsdeskundigen en professionals over relationeel geweld. Hiermee is de draagvlak gecreƫerd voor het bespreekbaar maken van deze taboeonderwerpen.
adviseur van Queste:
Nera Jerkovic, 06- 51 62 30 27
wat maakt het project bijzonder?:

Inzet en aanpak van dialoogleiders sluit aan bij behoeften van de doelgroep.

wat was de grootste uitdaging:

Het zoeken naar de juiste vorm en frequentie om taboeonderwerpen bespreekbaar te maken.

waar ben je het meest trots op:

Het project is aanleiding om taboeonderwerpen in andere stadsdelen bespreekbaar te maken.

Ga Terug

Zorg, ondersteuning en participatie

Wat betekent het om kwetsbare burgers optimaal te laten participeren? Hoe realiseer je een sluitende aanpak voor verwarde personen? Hoe integreer je zorg en participatie voor mensen met ggz achtergrond?

Lees meer

Wonen en Wijken

Wanneer heeft u een effectieve woonvisie?
Welke ontwikkelingen hebben invloed op uw beleid en hoe vertaalt u deze naar uw organisatie? Welke prestatieafspraken moet u daartoe maken?
Hoe draagt u bij aan een prettig woon- en leefklimaat in wijken en dorpen?

Lees meer