Wonen en Wijken

Thema's en projecten > Wonen en Wijken


De Herzieningswet (BTIV) veranderde lokaal het speelveld tussen gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties; de maatschappelijke opgave is echter onveranderd groot. Hoe draagt u met uw woonvisie en prestatieafspraken zo optimaal mogelijk bij aan het invullen van die opgave? Bureau Queste heeft ervaring met het opstellen van woonvisies en het maken van prestatieafspraken.

Bewonersparticipatie is essentieel als het gaat om prettig en zorgzaam samenwonen. Het maakt enerzijds duidelijk waar knelpunten en behoeften liggen. Maar het zijn toch ook juist de bewoners bij wie de energie moet ontstaan om veranderingen in de wijk te omarmen. Bureau Queste is expert op het gebied van wijk- en dorpsontwikkeling. Steeds meer ontstaan hierbij coproducties met Rho, adviseurs voor leefruimte. Hiermee kunnen we binnen opdrachten zowel inhoudelijke expertise op het gebied van leefruimte en sociaal beleid als procesbegeleiding bieden.
 

Ga Terug

Samenwerking

Hoe komt u tot effectievere samenwerking met andere organisaties?

Lees meer

Participatie

Wat inspireert burgers om meer voor elkaar te doen? Hoe zorgen we dat moeten (tegenprestatie) willen en mogen wordt?

Lees meer