Stedelijk programmaleider WRV 2018

project:

Stedelijk programmaleider Woonruimteverdeling 2018

opdrachtgever:
Kleine Meierij
dit was de opdracht:
In 's-Hertogenbosch werken de Bossche Woningcorporaties samen in WoonService. Enerzijds zijn op stedelijk niveau afspraken gemaakt over beleidswijzigingen; anderzijds is er bij de corporaties de ambitie om het serviceconcept scherper te duiden (wat mogen woningzoekenden verwachten). De programmamanager draagt er o.a. zorg voor dat projecten worden uitgevoerd, belanghouders worden betrokken en eventuele nieuwe prestatieafspraken tijdig worden voorbereid.
rol van Queste:
Programma-manager
resultaten:
Er zijn projecten uitgevoerd om de slaagkansen van mensen die het hardst op zoek zijn naar een woning te verbeteren, om doorstroming te bevorderen, om de uitstroom uit maatschappelijke voorzieningen beter te organiseren. En er is meer inzicht verkregen in de slaagkansen van verschillende groepen woningzoekenden op een woning.
adviseur van Queste:
Patricia Theuws, tel. (06) 19 65 34 18
wat maakt het project bijzonder?:

wat was de grootste uitdaging:

waar ben je het meest trots op:

Ga Terug

Integratie

Hoe organiseer je een snelle en succesvolle integratie van erkende vluchtelingen?
Hoe kunnen we de kracht van de vluchtelingen zelf, professionals en de samenleving hierbij inzetten?

Lees meer

Samenwerking

Hoe komt u tot effectievere samenwerking met andere organisaties?

Lees meer