Zorg, ondersteuning en participatie

Thema's en projecten > Zorg, ondersteuning en participatie

 

  • Wilt u dat uw burgers ook zo zelfstandig mogelijk deelnemen aan onze samenleving?
  • Hoe zetten we de kracht van de samenleving in ten behoeve van kwetsbare inwoners?
  • Hoe kom je tot een juiste verhouding van inzet van vrijwilligers en professionals?
     

Ga Terug

Zorg, ondersteuning en participatie

Wat betekent het om kwetsbare burgers optimaal te laten participeren? Hoe realiseer je een sluitende aanpak voor verwarde personen? Hoe integreer je zorg en participatie voor mensen met ggz achtergrond?

Lees meer

Wonen en Wijken

Wanneer heeft u een effectieve woonvisie?
Welke ontwikkelingen hebben invloed op uw beleid en hoe vertaalt u deze naar uw organisatie? Welke prestatieafspraken moet u daartoe maken?
Hoe draagt u bij aan een prettig woon- en leefklimaat in wijken en dorpen?

Lees meer